Kako prepoznati neispravno kvačilo

Kako prepoznati da je neispravno kvačilo? Pedala hvata visoko ili pedala hvata nisko?

Postoji više znakova koji ukazuju na kvar ili istrošenost kvačila.
Evo nekih osnovnih, koje sami mozete da primetite:

  • Pedala kvačila “hvata” visoko, pred kraj puštanja pedale.
  • Prilikom ubrzavanja, motor povećava broj obrtaja (bruji), a vozilo slabo ubrzava. U ovom slučaju što pre izvršiti zamenu kvačila. Prilikom proklizavanja lamele dolazi do pregrevanja zamajca, što dovodi do oštećenja.

pregrevanje_zamajca korpa pregrejana lamela ne naleze citavom povrsinom

  • Pedala kvačila hvata jako nisko, te prouzrokuje otežanu promenu brzina.
  • Prilkom promene brzina menjač “krči”.
  • Prilikom kretanja vozilo potrzava.
  • Prilikom potiskivanja pedale kvacila čuje se šum.
  • Prilikom promena brzina, oštrijeg dodavanja i oduzimanja gasa, čuju se tupi udarci (karakteristična pojava kod vozila sa “Plivajućim zamajcem”).
  • Kad motor radi na praznom hodu – leru, čuje se lupkanje u predelu kvačila.
  • Prilikom paljenja i gašenja čuju se neprijtni udarci u predelu menjača.