Alat za ugradnju kvačila

Specijalni alat za montažu i centriranje svih kvačila, lamela. Prevashodno namenjen za montažu samopodešavajuće korpe kvačila, na plivajući zamajac. Alat se koristi i za ugradnju svih ostalih vrsta kvačila. Alat […]

» Read more

Ispravna ugradnja kvačila

Pre ugradnje novog kvačila i zamajca ( naročito kod plivajuceg zamajca), OBAVEZNO prekontrolisati: 1. Aksijalni zazor radilice. Ako je povećan, dovodi do stalnog aksijalnog pomeranja radilice tokom rada motora, što […]

» Read more

Plivajući Zamajac

Naročitu paznju treba obratiti na kvačila koja imaju ugrađen plivajući zamajac. Plivajući zamajac kao sastavni deo kvačila, koji je zamenio klasični zamajac, počeo je da se ugrađuje u vozila pre […]

» Read more