Kako prepoznati neispravno kvačilo i plivajući zamajac

Simptomi habanja kvačila

Mnogi različiti simptomi mogu ukazivati na potrebu za brzom zamenom kvačila. Najčešće nisu očigledne i nedvosmislene, ali uvek sugerišu da treba da odete kod mehaničara radi dijagnoze. Ne vredi odlagati. Vožnja neispravnog automobila je opasna i može dovesti do ozbiljnijih kvarova.

 

U nastavku smo sakupili neke od najčešće prijavljenih simptoma habanja kvačila:

Pedala kvačila “hvata” visoko, pred kraj puštanja pedale.

Prilikom ubrzavanja, motor povećava broj obrtaja (bruji), a vozilo slabo ubrzava. U ovom slučaju što pre izvršiti zamenu kvačila. Prilikom proklizavanja lamele dolazi do pregrevanja zamajca, što dovodi do oštećenja.

Svakako, škripanje kvačila može biti zabrinjavajuće i trebalo bi da podstakne posetu radionici. Ovo pomaže da se izbegne ozbiljniji kvar u budućnosti.

Šuštanje ili grebanje pri pritisku na kvačilo

Grebanje prilikom pritiskanja kvačila može biti simptom mnogih različitih kvarova na pogonu. Prvo što svakom mehaničaru padne na pamet u ovom slučaju je oštećen ležaj za otpuštanje kvačila, druk ležaj.. Istrošeni ležaj može da zvecka kada motor radi u praznom hodu, a čak i kada se kvačilo lagano pritisne, stiša se.

Može se desiti i suprotno – kada pritisnete kvačilo, čujete čudne zvukove. Najčešće je uzrokovano oštećenjem  ležaja ili potisne ploče kvačila. U ovom slučaju takođe smatramo ležaj koji se nalazi na centralnom  cilindru, hidrauličnom potisnom ležaju / hidrauličnom druk lageru/ kao oslobađajući ležaj.

Ovakav zvuk moze da proizvede i neispravan plivajući zamajac.

Nedvosmislena dijagnoza, šta tačno nije ispravno u automobilu, biće moguća tek nakon demontaže menjača.

Kucanje pri otpuštanju kvačila

Još jedan od „čudnih zvukova“ koji mogu da dođu od istrošenog kvačila je kucanje pri startovanju – kada otpustite pedalu kvačila. Oni mogu ukazivati na oštećenje  plivajućeg zamajca ili prigušivača vibracija u korpi kvačila. Takođe se može ispostaviti da izvor takvih zvukova nije kvačilo – sličan efekat može izazvati, na primer, istrošeni nosači motora. Ovo je ozbiljan simptom koji ne treba potcenjivati. Veoma je preporučljivo da odete kod mehaničara kako biste izbegli imobilizaciju automobila ili ozbiljno oštećenje motora i pogona.Ako se oštećeni plivajući zamajac  koristi duže vreme, radilica može čak i da napukne ili menjač pokvari zbog vibracija.

Lupkanje u predelu menjača

Prilikom promena brzina, oštrijeg dodavanja i oduzimanja gasa, čuju se tupi udarci (karakteristična pojava kod vozila sa “Plivajućim zamajcem”).

Kad motor radi na praznom hodu – leru, čuje se lupkanje u predelu kvačila.

Prilikom paljenja i gašenja čuju se neprijtni udarci u predelu menjača.

 

Kvačilo je teško, tvrdo

Neuobičajen, ali i dalje kvar kvačila može biti situacija u kojoj pedala kvačila počinje da radi mnogo teže nego ranije. Ako se takvi simptomi javljaju u automobilu sa hidrauličnim kvačilom, prva sumnja bi trebalo da padne na vazduh u sistemu. Svakako je vredno proveriti stanje hidrauličke tečnosti – da li vreme za zamenu.

 

Kvačilo trza prilikom kretanja

Trzanje automobila prilikom kretanja može imati mnogo uzroka. Najjednostavnije je nesposobno rukovanje pedalom kvačila. Međutim, nije uvek greška korisnika. Prilikom polaska, prigušivači torzionih vibracija kvačila rade veoma teško. U zavisnosti od toga koje se rešenje koristi u automobilu, mogu se nalaziti u plivajućem zamajcu, u korpi kvačila ili u oba ova elementa. Prilikom polaska, posao kvačila je da izjednači brzinu lamele i motora. Tada najveća opterećenja deluju na pogonski sklop. Jako istrošeni prigušivači vibracija mogu izazvati trzaje prilikom kretanja.

Slično je i kod automatskih menjača – može doći i do trzanja pri pomeranju, zbog neispravnog plivajućeg zamajca.. Ovo se odnosi i na menjače sa dvostrukim kvačilom, kao što je Folksvagenov DSG, koji rade sa plivajućim zamajcem i na ručne menjače sa automatskom kontrolom, robot menjače.

Pedala kvačila – trese

Drhtanje pedale kvačila može biti simptom zabrinjavajućeg problema – istrošenog plivajućeg zamajca na vašem automobilu. Često korisnici navode da se istrošena „dvostruka masa“ manifestuje drhtanjem pedale kvačila i ručice menjača. Međutim, ovo nije nedvosmislen simptom. Kad god postoji vibracija koja se ranije nije osećala, bolje je otići kod mehaničara radi dijagnostikovanja kvara.

Pedala kvačila se ne vraća.

Vozač može biti veoma iznenađen kad se pedala kvačila ne vrati u normalan položaj. Često, nakon ručnog povlačenja natrag, kvačilo i dalje može normalno da funkcioniše, ali morate računati sa činjenicom da će vas pre ili kasnije kvar sprečiti da vozite.

Padanje pedale kvačila na pod najčešće je posledica kvara kontrolnog sistema. U slučaju hidrauličkog sistema najčešće se radi o kvaru pomoćnog cilindra kvačila, glavnog cilindra kvačila ili creva između glavnog i pomoćnog cilindra kavačila, naročito ako je na crevu ugrađen prigušivač brzog povrata pedale.

Kada zameniti kvačilo u automobilu?

Drhtanje, škripanje, šuštanje, potrzavanje, pedale kvačila, proklizavanje lamele, pedala kvačilo visoko hvata, može biti simptom zabrinjavajućeg problema – istrošenog kvačila i plivajućeg zamajca na vašem automobilu. Mehaničar treba svaki put da odluči da li će kvačilo kvalifikovati za zamenu. Sa značajnim habanjem, apsolutno ne bi trebalo da odlažete zamenu. To čak može uzrokovati kvar drugih komponenti i uzrokovati ozbiljne probleme, kao i visoke troškove. Pored uništavanja komponenti, rizikujemo da imobiliziramo automobil na dugom putu – a to stvara dodatne troškove i stres.

U suprotnoj situaciji može se desiti da zamenjeno kvačilo ne reši problem – to znači da se drugi element pokvario.