Garancija

Garancija na sve kupljene delove, po računu servisera koji je ugradnju izvršio.

Prodajemo originalne delove od najboljih proizvodjača, tako da reklamacija gotovo da nema.

Ako se ipak desi, postupak je sledeći:

Serviser koji je izvršio ugradnju, popuni zapisnik o reklamaciji, sa primedbom na neispravnost kupljenog dela. Deo i zapisnik šaljete nama. Naša služba za reklamacije će rešiti reklamaciju u najkraćem mogućem roku, najkasnije za 5 dana. Ako se utvrdi da je deo neispravan, dobijate novi deo.

Garancija se ne odnosi na potrošenu i „spaljenu“ lamelu.

Napomena.

Kao uslov za ostvarenje garancije, pročitajte na našem sajtu : Ispravna ugradnja kvačila, SACHS servisna uputstva i LUK servisna uputstva.